ALDRI ALENE PODCAST

Livet er et usikkert prosjekt, men også et vakkert prosjekt. Vi er alle sårbare i livet til ulike tider, i ulike faser og på ulike måter. Felles for oss alle er behovet for å bli sett, hørt og møtt. Vi må våge å åpne opp om vår egen og andres sårbarhet. Vi må bygge en bro mellom sårbarhet og mot. Motet til å snakke om og med hverandre om det sårbare livet. Vi må knuse myter, skape håp og etablere en ny virkelighet der fordommer og stigma ikke preger noens hverdag.
Les mer om prosjektet vårt på aldri-alene.no
#DUERALDRIALENE

VI ÅPNER
OPP FOR SAMTALEN

Livet er et usikkert prosjekt, men også et vakkert prosjekt. Vi er alle sårbare i livet til ulike tider, i ulike faser og på ulike måter. Felles for oss alle er behovet for å bli sett, hørt og møtt. Vi må våge å åpne opp om vår egen og andres sårbarhet.

Vi må bygge en bro mellom sårbarhet og mot. Motet til å snakke om og med hverandre om det sårbare livet. Vi må knuse myter, skape håp og etablere en ny virkelighet der fordommer og stigma ikke preger noens hverdag.