Sponsor – #aldrialene

Vi ser etter støttespillere!

#AldriAlene er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Øygarden, Bjørnafjorden og Bergen kommune.

Formålet med prosjektet er å forebygge selvmord blant unge og skape mental sunnhet i våre kommuner.

Selvmord er et økende samfunnsproblem. Dessverre ser vi at 2/3 av selvmord er begått av gutter og menn.

Vi jobber for å komme tettere på unge gutter og har fokus på gaming som en helsefremmende arena.

Ønsker du å bidra til at dine kommuner blir et tryggere sted for de unge?
Nå kan du gjøre slik at #aldrialene sår et frø som skal vokse seg stort inn i en fremtid hvor selvmord ikke er eneste utvei.

Vi ser etter finansielle bidrag
Vi har ikke råd til å miste fler i selvmord. For å kunne forebygge både internt i
helsetjenestene og eksternt i samfunnet ønsker vi å ha mulighet til å ha ytterligere fokus på helsefremmende arenaer.

Vi bevisstgjøre, opplyse og knuse myter for å endre måten vi arbeider, snakker om og tenker om mental helse. Vi må skape nye veier og gi riktig retning til våre ungdommer. Ingen skal være alene.

Slik blir du med
Vi ser etter finansielle bidrag og har forskjellige goder vi kan tilby for støtten, men vi åpen for å legge til andre ting avhengig av hva som ønskes.

11 + 8 =